Over ons dierenziekenhuis

Het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht is een onderdeel van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. De faculteit Diergeneeskunde is toonaangevend in Europa en behoort wereldwijd tot de zeven beste diergeneeskundige instituten.

Het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht is vergelijkbaar met een academisch ziekenhuis voor mensen, dankzij:

  • de aanwezigheid van alle erkende specialisatierichtingen
  • de breedte van de diagnostische mogelijkheden
  • de uitgebreidheid van de aangeboden zorg


Gezamenlijk vormen onze klinieken het grootste academische dierenziekenhuis in Europa.

Uniek in Nederland

Het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht van de faculteit Diergeneeskunde is uniek in Nederland:

  • u vindt er alle specialismen en de modernste faciliteiten onder één dak
  • wij behandelen niet alleen op basis van ervaring, maar doen ook gedegen onderzoek


De klinieken beschikken over volledige uitgeruste operatiekamers en de modernste diagnostische voorzieningen (zoals MRI- en CT-apparatuur en apparatuur voor nucleair onderzoek). Voor uitgebreid bloed- en weefselonderzoek kunnen wij bovendien gebruik maken van het Universitair Veterinair Diagnostisch Laboratorium en het Universitair Pathologisch Diagnostisch Centrum, waar de meest moderne technieken bijdragen aan een optimale zorg voor uw dier.

Onze dierenartsen en specialisten kunnen alle soorten operaties en ingrepen zelf uitvoeren.

Onderzoek

Wij zoeken continu naar nieuwe behandelmethoden en technieken om steeds betere zorg te kunnen bieden. Daarbij werken we samen met dierenartsenpraktijken en andere partners in binnen- en buitenland, zoals het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Het wetenschappelijk onderzoek dat naast de klinische zorg plaatsvindt aan de faculteit Diergeneeskunde, maakt dat onze dierenartsen tot de wereldtop horen én blijven horen. Voor u als eigenaar, betekent het onderzoek:

  • dat u steeds over de nieuwste en meest moderne zorg voor uw dier kunt beschikken,


en

  • dat u meehelpt die zorg te ontwikkelen voor toekomstige generaties dieren.

Specialisten

Een dierenarts kan zich na zijn studie, net als een arts, specialiseren in een bepaald gebied. De specialisten-opleiding duurt drie tot vier jaar en wordt afgesloten met een Europees examen. Door een specialisatietraject te volgen kan een dierenarts zijn kennis en vaardigheden op een specifiek terrein verbreden en verdiepen.

Van veel diergeneeskundige specialismen zijn de opleidingseisen en de registratie in Europees verband geregeld, de zogenaamde Europese colleges. Voordat iemand zich dierenartsspecialist op een bepaald gebied mag noemen, moet hij of zij:

  • een specialistenopleiding gevolgd hebben aan een erkende* opleidingsplaats
  • een Europees examen hebben afgelegd


* vastgelegd per College

Wie eenmaal specialist is, moet zijn registratie iedere vijf jaar laten verlengen. Om deze registratie als specialist te kunnen laten verlengen moet je aan vastgestelde nascholingseisen voldoen. Deze eisen zijn per College iets verschillend, maar vereisen naast het volgen van nascholing ook deelname aan onderzoek. Zo blijft de kwaliteit gewaarborgd.

Meer informatie over de verschillende specialismen kunt u vinden op dierenarts.nl, een website van de beroepsvereniging voor dierenartsen (KNMvD).

Coassistenten

Net als in de academische ziekenhuizen voor mensen, wordt in het academisch dierenziekenhuis onderwijs gegeven aan studenten in de klinische fase van hun opleiding. Zij worden coassistenten of co-schappers genoemd. Wanneer u met uw dier voor een consult of behandeling onze klinieken bezoekt, zijn deze coassistenten meestal aanwezig.

Zij onderzoeken uw dier onder begeleiding van een dierenarts of specialist. Op deze manier leren zij de juiste diagnose te stellen en doen zij praktische vaardigheden op. Daarnaast assisteren zij ook bij bepaalde zorg voor uw dier, bijvoorbeeld bij een operatie of in de intensive care.