Een bezoek aan de Universiteitskliniek voor Paarden

U bent van harte welkom met uw paard bij de Universiteitskliniek voor Paarden. Om het bezoek goed te laten verlopen is de volgende informatie belangrijk of handig voor u om te weten.

Voorafgaand aan het bezoek

Verwijsbrief van uw dierenarts

Voor een bezoek aan de UKP heeft u geen verwijsbrief van uw dierenarts nodig. Wij raden u echter aan om een verwijsbrief aan uw dierenarts te vragen of in ieder geval uw dierenarts te informeren. In sommige gevallen zal uw dierenarts zelf even naar ons bellen om te overleggen wat de beste mogelijkheid is voor uw paard. Voor spoedgevallen moet uw dierenarts altijd eerst telefonisch overleggen.

Een afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak. U kunt voor een afspraak bellen naar de patiëntenadministratie, 030 - 253 1111. Voor een afspraak bij de afdeling Voortplanting kunt u bellen naar 030 253 1188 of 06 53703429.

Bij een spoedgeval werken wij anders. Wij hebben een 24-uursopvang voor spoedgevallen.

Waar vindt u ons?

U vindt de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. Uitgebreide informatie vindt u onder Contact en route.

Medicijngebruik & identificatie

In Nederland is slechts een beperkt aantal geneesmiddelen geregistreerd voor paarden. Dit betekent dat dierenartsen, en met name specialisten, al snel gebruik willen/moeten maken van niet voor paarden geregistreerde geneesmiddelen. In sommige gevallen  mag het paard nooit meer geslacht worden. De dierenartsen en de eigenaar zijn verplicht om het gebruik van geneesmiddelen zonder MRL-vermelding in het paspoort te schrijven en te ondertekenen.

Paspoort

Bij een bezoek aan de UKP dient u het paspoort van uw paard mee te nemen. Het is namelijk wettelijk verplicht om een paspoort voor uw paard bij u te hebben als u uw paard vervoert over de openbare weg. Bij aankomst in de kliniek zullen wij u altijd vragen om het paspoort van uw paard. Gedurende het verblijf van uw paard in de kliniek bewaren wij het paspoort van uw paard bij de Patiëntenadministratie. Bij het ophalen van uw paard kunt u het paspoort weer meenemen. Voor een vlotte afhandeling, vragen wij u om alle losse papieren uit het paspoort te halen, met uitzondering van een eventuele medicamentenbijlage, als die los bij het paspoort zit. Vergeet niet om ook uw eigen legitimatiebewijs mee te nemen!

Geen paspoort

Wanneer uw paard geen paspoort heeft en u uw paard toch bij de UKP wilt laten onderzoeken en/of behandelen, zult u eerst een paspoort moeten aanvragen bij uw eigen dierenarts. U kunt uw paard bij deze aanvraag ook direct laten chippen als u wilt. Dit gebeurt door middel van het inbrengen van een transponder in de hals.

In geval van spoed behandelen wij uw paard, op verwijzing van uw dierenarts, ook zonder paspoort. U neemt dan zelf het risico dat u onderweg wordt bekeurd. Wij zullen, als er sprake is van een behandeling die met zich meebrengt dat het paard nooit meer geslacht mag worden, samen met u een paspoortaanvraag maken. Deze sturen we vervolgens naar het stamboek van uw paard of de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Om in dergelijke gevallen een paspoortaanvraag te kunnen doen moet u uw stamboekpapier meenemen naar het bezoek.

Behandelovereenkomst

Voor behandeling bij de UKP moet u (of de aanbieder van het paard in de kliniek)  altijd een behandelovereenkomst tekenen. De tekst van de behandelovereenkomst krijgt u toegestuurd zodra u een afspraak maakt. Bij spoedgevallen ontvangt u de behandelovereenkomst bij aankomst in de kliniek. Een exemplaar van de behandelovereenkomst is tevens op te vragen bij de patiëntenadministratie van de UKP. U kunt de tekst van de behandelovereenkomst ook downloaden in pdf-formaat:


Bij aankomst in de kliniek ondertekent u de behandelovereenkomst. Voor iedere nieuwe behandeling of nieuwe patiënt wordt een nieuwe behandelovereenkomst gesloten.

Tijdens het bezoek

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang van de UKP. Uit de automaat bij de slagboom komt een parkeerkaart. Deze heeft u ook weer nodig om het terrein te kunnen verlaten (parkeren is gratis voor patiënteigenaren, maar vergeet niet bij vertrek de parkeerkaart door ons te laten scannen).

Daarna meldt u zich eerst bij de Patiëntenadministratie. Uw paard blijft in de trailer. Bij de balie schrijven wij uw paard in en controleren de gegevens. In verband met het inschrijven verzoeken wij u minimaal een kwartier voor aanvangstijd van uw afspraak aanwezig te zijn.

Bij spoedgevallen gelden andere regels met betrekking tot de ontvangst bij de balie; de parkeerprocedure blijft gelijk.

Uw dier uit de trailer halen

Na het inschrijven en afhandelen van alle formaliteiten kunt u uw paard uit de trailer halen. Als u daarbij hulp nodig heeft, omdat de toestand van uw paard daar om vraagt, dan assisteren wij graag. U kunt het dier vervolgens in de ontvangsthal in een stand neerzetten of met uw paard aan de hand wachten. In de ontvangsthal wordt u opgehaald door de dierenarts/specialist of door een van de coassistenten (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding).

Besmettelijke aandoening

Als de kans bestaat dat uw paard een besmettelijke aandoening heeft, moet uw paard in ieder geval op de trailer blijven. Wij wijzen u in dat geval, na de inschrijving, hoe u naar onze isolatiestallen kunt rijden. Wilt u ons, bij het inschrijven, altijd even waarschuwen als u zelf aan een besmettelijke ziekte denkt of als uw paard thuis koorts had?

Gratis Wi-Fi voor bezoekers

In de kliniek is gratis Wi-Fi beschikbaar. Hiervoor maakt u verbinding met het 'UU-visitor' netwerk. Na het accepteren van de voorwaarden kan er verbinding worden gemaakt met het internet.

Onderzoek en/of behandeladvies

In de wachtruimte wordt u opgehaald door de dierenarts/specialist of door een coassistent (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding). Samen met uw dier gaat u dan naar één van de onderzoeksruimten of de monsterbaan. De coassistenten en onze dierenarts/specialist onderzoeken uw dier op basis van de informatie van uzelf, uw eigen dierenarts of gegevens uit een eerder bezoek.

Na het consult volgt meestal een advies voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Dat kan ook betekenen dat wij een operatie aanraden.

In alle gevallen geldt dat wij eerst met u en desgewenst met uw eigen dierenarts of uw verzekering overleggen, voor we de definitieve behandeling of operatie uitvoeren. Ook kunt u desgewenst een voorlopige kostenschatting krijgen.

Aanvullend onderzoek

Als u naar de kliniek komt voor een poliklinisch consult, dan betekent dat in principe dat u dezelfde dag met uw dier naar huis kunt. Mocht het zo zijn dat na het eerste consult aanvullend onderzoek of het maken van scan-/röntgenbeelden noodzakelijk is, dan proberen wij dit op dezelfde dag te laten plaatsvinden. Dit betekent wel dat u soms wat langer moet wachten of dat het bezoek de hele dag in beslag neemt. Deze eventuele aanvullende onderzoeken worden altijd in overleg met u gepland.

Als het niet mogelijk is om de noodzakelijke onderzoeken te combineren, doordat de onderzoeken te lang duren of om andere redenen niet op dezelfde dag kunnen plaatsvinden, wordt er in overleg met u een andere afspraak gemaakt of wordt uw paard alsnog opgenomen.

Diagnostische beeldvorming

Röntgenfoto’s of scans worden gemaakt op de afdeling Diagnostische Beeldvorming. Voor het maken van een röntgenfoto, CT-scan of een echo-onderzoek is in sommige gevallen sedatie (een rustig makend middel) of zelfs een volledige narcose nodig. Voor het maken van een MRI-scan is in alle gevallen een volledige narcose nodig.

Om een paard onder algehele narcose te kunnen brengen moeten we het dier opnemen. Het toedienen van een narcose aan paarden dient, meer nog dan bij andere dieren, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te gebeuren. De kans op complicaties is bij paarden namelijk iets groter dan bij andere diersoorten. Vandaar dat wij het dier voor en na de narcose graag willen kunnen observeren. Lees meer over anesthesie bij paarden.

Opname

Mocht het nodig zijn om uw paard op te nemen dan hebben wij ruime boxen beschikbaar. Bodembedekking (zaagsel of stro) en voeding (kuil of hooi en hoeveelheid krachtvoer) kunnen vaak aan uw wensen worden aangepast. Het paard zal, indien de lichamelijke toestand dit toelaat, dagelijks in de stapmolen of aan de hand beweging krijgen. U kunt dit zelf overleggen met de behandelende dierenarts/specialist. Er is 24 uur per dag toezicht en verzorging voor uw paard. Wij houden u tijdens de opname telefonisch op de hoogte over het onderzoek en/of de behandeling.

Bezoekuren

U kunt uw paard tijdens het verblijf in de kliniek bezoeken, op werkdagen:
10.00 - 12.00
14.00 - 16.00
19.00 - 20.00

Op zaterdag, zondag en feestdagen:
15.00 - 16.00
19.00 - 20.00

Als uw paard in de isolatiestal moet worden gehuisvest, is bezoek helaas niet mogelijk.

Om privacy-, hygiëne- en veiligheidsredenen, mag u alleen uw eigen paard bezoeken. Ook is het niet toegestaan om uw paard uit de box te halen.

Operatie

Als een operatie nodig is, hoeft u daarvoor doorgaans geen nieuwe afspraak te maken. Wij hebben voldoende capaciteit om de meeste operaties op korte termijn uit te voeren, doorgaans binnen een week. Operaties kunnen in principe op iedere weekdag gepland worden. Het is altijd mogelijk om uw paard in de tussentijd bij ons te stallen of om het dier een dag van tevoren te brengen.

Begeleiden van uw dier

Begeleiden van uw dier bij diagnostische beeldvorming, anesthesie en operaties:

  • Diagnostische beeldvorming: afhankelijk van de omstandigheden is het soms mogelijk om bij bepaalde onderzoeken aanwezig te zijn. In principe willen we zo min mogelijk mensen in de ruimte hebben. Wanneer u onder de achttien jaar of zwanger bent, is het niet toegestaan om bij het röntgenonderzoek aanwezig te zijn. Bij  röntgenonderzoek wordt namelijk gebruik gemaakt van straling die potentieel schadelijk is voor de gezondheid en waaraan mensen en dieren alleen mogen worden blootgesteld wanneer daarvoor een goede (medische) reden is. Bij het CT- en MRI-onderzoek is het niet mogelijk om aanwezig te zijn.
  • Anesthesie: in het geval van algehele anesthesie is het niet toegestaan om bij het dier te blijven. Paarden zijn vluchtdieren en zullen soms sterk reageren op vreemde situaties. Natuurlijk doen wij ons best het paard zo rustig mogelijk te houden. Om veiligheidsredenen is het echter niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het toedienen van algehele anesthesie en tijdens het wakker worden uit anesthesie.
  • Operaties: het is bij bepaalde ingrepen soms wel mogelijk om de operatie zelf achter glas of via een camera te volgen.

Rekening

De uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bepalen de uiteindelijke kosten. Dit kan sterk variëren per aandoening. Daarom kunnen wij u vooraf alleen een globale kostenschatting geven, zeker als er complicaties optreden. Deze kostenschatting is altijd een indicatie. Gedurende de onderzoeken/behandeling moet dit mogelijk bijgesteld worden. Hierover houden we u tijdens het behandelingstraject op de hoogte. Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van het consult, bij het ophalen van uw paard na een opname, onderzoek of operatie, of u krijgt deze binnen enkele weken thuisgestuurd. U kunt bij ons betalen via pinpas. Ook met de meeste creditcards kunt u bij ons betalen. Meer informatie rondom het betalen van de rekening kunt u vinden in de behandelovereenkomst.

Ophalen

Nadat u van de behandelend dierenarts te horen heeft gekregen dat uw paard naar huis mag, kunt u uw dier ophalen. Dit kan ook buiten kantooruren, als u dit minimaal de dag ervoor aan de Patiëntenadministratie doorgeeft. Dan kunnen wij uw paardenpaspoort, de eventueel benodigde medicijnen en/of een brief met adviezen voor u klaarleggen.

Op het moment dat u uw paard daadwerkelijk komt ophalen, meldt u zich bij de Patiëntenadministratie of een dierverzorger. Bij het ophalen vragen wij u om uw legitimatie.

Na het bezoek

Informatie en nazorg

Onze bevindingen en het bijbehorende behandeladvies zijn te allen tijde schriftelijk opvraagbaar door uw dierenarts. De verzekering, als u die hebt opgegeven aan ons, en de verwijzende dierenarts worden automatisch door ons ingelicht.

Als uw paard eerder bij ons is geweest en u heeft nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 16:30 uur bellen met onze Patiëntenadministratie (030 - 2531111). Houdt u in dat geval wel het patiëntnummer bij de hand. U wordt zo nodig door een van onze dierenartsen teruggebeld.

Klantenservice

Wij proberen u en uw paard zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de dierenarts/specialist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

Universiteitskliniek voor Paarden
T.a.v. Klantenservice
Yalelaan 112, 3584 CM Utrecht
E-mail: KlantenserviceUKP@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: UKP@uu.nl

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.