Een bezoek aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren

U bent van harte welkom met uw huisdier bij de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Om het bezoek goed te laten verlopen is de volgende informatie belangrijk of handig voor u om te weten.

Voorafgaand aan het bezoek

Verwijsbrief van uw dierenarts

Voor een bezoek aan de UKG heeft u in de meeste gevallen een verwijsbrief van uw dierenarts nodig, met daarin de ziektegeschiedenis van uw dier. U kunt deze verwijsbrief meenemen naar het bezoek of beter nog, uw dierenarts kan de brief alvast aan ons sturen zodat de ziektegeschiedenis voorafgaand aan het bezoek bij ons bekend is.

Voor een second opinion bij honden en katten is ook een verwijsbrief van uw dierenarts nodig. U kunt uw dierenarts hier gewoon om vragen. Uw eigen dierenarts zal u altijd verwijzen als u daarom vraagt, aangezien dierenartsen en dierenartsspecialisten samenwerken voor de optimale zorg en behandeling van uw dier.

Bij de onderstaande afdelingen kunt u ook zonder verwijsbrief een afspraak maken:

 • Algemene Chirurgie | alleen voor een sterilisatie
 • Cardiologie | alleen voor een screening op hartafwijkingen
 • Dierfysiotherapie
 • Klinische Voeding
 • Oogheelkunde | alleen bij onderzoek naar erfelijke oogafwijkingen
 • Orthopedie | alleen voor een patella-screening
 • Tandheelkunde
 • Veterinair Voedingsinformatiecentrum
 • Vogels en Bijzondere Dieren
 • Voortplanting

Een afspraak maken

Wij werken uitsluitend op afspraak (behalve wanneer u het Veterinair Voedingsinformatiecentrum wilt bezoeken, daarvoor is geen afspraak nodig). U kunt voor uw afspraak bellen naar de patiëntenadministratie, 030 - 253 9411.

Bij een spoedgeval werken wij anders.

Waar vindt u ons?

U vindt de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG) op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde. Uitgebreide informatie vindt u onder Contact en route.

Belangrijke papieren

Als u met uw hond of kat komt, moet u het volgende meenemen:

 • de verwijsbrief van uw dierenarts, als dat nodig is – zie ‘verwijsbrief’
 • een kopie van de stamboom, indien in bezit
 • het dierenpaspoort, indien in bezit
 • het inentingenboekje
 • uw geldige legitimatiebewijs

Behandelovereenkomst

Voor behandeling bij de UKG wordt altijd een behandelovereenkomst getekend. De tekst van de behandelovereenkomst krijgt u toegestuurd zodra u een afspraak maakt. Bij spoedgevallen ontvangt u de behandelovereenkomst bij aankomst in de kliniek. Een exemplaar van de behandelovereenkomst is tevens op te vragen bij de patiëntenadministratie van de UKG. U kunt de tekst van de behandelovereenkomst ook downloaden in pdf-formaat:


Bij aankomst in de kliniek ondertekent u de behandelovereenkomst. Voor iedere nieuwe behandeling of nieuwe patiënt wordt een nieuwe behandelovereenkomst gesloten.

Nuchter

Voor sommige afspraken moet uw dier nuchter zijn. U kunt daarover meer informatie vinden op de pagina van de afdeling waarmee u een afspraak heeft.

Urine/ontlasting meenemen

Voor sommige afspraken wordt u verzocht een kleine hoeveelheid urine en/of ontlasting van uw dier mee te nemen. Ook daarover kunt u meer informatie vinden op de pagina van de afdeling waarmee u een afspraak heeft. Aanwijzingen voor het opvangen van urine vindt u in onze instructiefilm:

Veel drinken?

Als uw dier veel drinkt adviseren wij u om op een lijstje nauwkeurig te noteren hoeveel water het dier per 24 uur drinkt.

Tijdens het bezoek

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang. Uit de automaat bij de slagboom komt een parkeerkaart. Deze heeft u ook weer nodig om het terrein te kunnen verlaten (parkeren is gratis voor patiënteigenaren, maar vergeet niet bij vertrek de parkeerkaart door ons te laten scannen).

Vervolgens kunt u zich melden bij de balie direct links na de ingang. Bij de balie schrijven wij uw huisdier in. Komt u met een hond of kat? Dan kunt u na het inschrijven met uw dier plaatsnemen in de wachtkamer. Komt u met een ander dier? Dan kunt u na het inschrijven meteen doorlopen tot achter in de grote wachtruimte. Daar heeft de afdeling Vogels en Bijzondere Dieren een eigen zithoek.

Bij spoedgevallen gelden andere regels met betrekking tot de ontvangst bij de balie; de parkeerprocedure blijft gelijk.

Gratis Wi-Fi voor bezoekers

In de wachtkamer is gratis Wi-Fi beschikbaar. Hiervoor maakt u verbinding met het 'UU-visitor' netwerk. Na het accepteren van de voorwaarden kan er verbinding worden gemaakt met het internet.

Onderzoek

In de wachtkamer wordt u opgehaald door de dierenarts/specialist of door één van de coassistenten (een student Diergeneeskunde in de laatste fase van de opleiding). Samen met uw dier gaat u dan naar een van de polikliniekkamers.

Wij onderzoeken uw dier op basis van uw informatie, de informatie van uw eigen dierenarts en/of uit gegevens uit een eerder bezoek. Eventueel vindt er aanvullend onderzoek of een kleine behandeling plaats. Dat kan nodig zijn voor het stellen van een goede diagnose of voor het voorschrijven van de definitieve behandeling.

Bij voorkeur voeren wij het aanvullende onderzoek nog diezelfde dag uit. Bij veel van onze patiënten wordt bijvoorbeeld tijdens het poliklinisch bezoek aanvullend diagnostisch onderzoek uitgevoerd. U kunt daarbij denken aan een echo of röntgenopname. Dat vindt plaats bij de afdeling Diagnostische Beeldvorming.

Daarnaast kunnen kleine handelingen worden uitgevoerd zoals het aanprikken van diktes of lichaamsholtes voor cellenonderzoek of bacteriekweek en bloedonderzoek en/of weefselafname.

In alle gevallen geldt dat wij eerst met u overleggen.

Uitslag onderzoek

Het kan enkele dagen duren voordat de definitieve uitslagen van bijvoorbeeld bloed- of cellenonderzoek bekend zijn. Zodra de gegevens bekend zijn, nemen wij contact met u en uw dierenarts op om de uitslagen en een behandelplan te bespreken.

Bij een operatie

Soms blijkt na het onderzoek dat er een operatie nodig is. Voor een goede voorbereiding kan het noodzakelijk zijn dat u uw hond of kat de dag voor de operatie al komt brengen. Vanzelfsprekend zullen wij dit ruim op tijd met u bespreken.

Verpleging

Als uw dier bij ons geopereerd is, hangt het van de specifieke gezondheidssituatie af of uw dier meteen met u mee naar huis kan. Wanneer dit niet mogelijk is verzorgen wij uw dier in één van onze drie verpleegafdelingen.

Begeleiden van uw dier

In verband met de hygiëneregels is het niet mogelijk om bij een operatie van uw dier aanwezig te zijn. U mag er wel bij zijn als uw dier onder narcose wordt gebracht. In verband met de rust, die belangrijk is voor de narcose, kunnen wij niet iedereen toelaten. Eén van de eigenaren mag bij het dier blijven totdat het slaapt en de daadwerkelijke behandeling of operatie begint.

Het is niet mogelijk om aanwezig te zijn bij het maken van scans en foto’s. Het is namelijk erg belangrijk dat we duidelijke beelden maken en dat gaat het beste als uw dier zo rustig mogelijk is. Als uw dier door uw aanwezigheid wordt afgeleid of naar u toe probeert te komen kunnen wij geen goede beelden maken en mogelijk niet tot de juiste diagnose komen.

Lees meer over narcose en diagnostische beeldvorming.

Rekening

De uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bepalen de uiteindelijke kosten. Dit kan sterk variëren per aandoening. Daarom kunnen wij u vooraf alleen een globale kostenschatting geven. Deze kostenschatting is altijd een indicatie. Gedurende de onderzoeken/behandeling moet dit mogelijk bijgesteld worden. Hierover houden we u tijdens het behandelingstraject op de hoogte.

Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van het consult of bij het ophalen van uw huisdier na een opname, onderzoek of operatie. U kunt bij ons betalen via pinpas. Meer informatie rondom het betalen van de rekening kunt u vinden in de behandelovereenkomst.

Medicijnen worden apart doorberekend en worden betaald aan de kassa van de Apotheek. Voor meer informatie over de kosten van medicijnen kunt u terecht bij de Apotheek.

Medische hulpmiddelen

Mocht het nodig zijn om medische hulpmiddelen aan te schaffen (bijvoorbeeld speciale T-shirts voor na een operatie, speciale voerbakken of pootbescherming), dan kunt u hiervoor terecht bij de Patiëntenadministratie.


Na het bezoek

Nazorg

In sommige gevallen duurt het enkele dagen voor de uitslag van een onderzoek bekend is. Deze wordt dan telefonisch met u en/of uw dierenarts besproken. Het kan ook voorkomen dat een tweede afspraak nodig is voor meer onderzoek of een aanvullende behandeling.

Als u al eens met uw huisdier op de UKG bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier, neem dan direct contact op met uw eigen dierenarts. Is er sprake van een spoedeisende situatie, dan kan uw dierenarts 24 uur per dag contact met ons opnemen. Lees meer over spoedgevallen.

Telefonisch spreekuur

Als u na thuiskomst nog vragen heeft, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Op de pagina’s van de verschillende afdelingen kunt u terugvinden hoe u ze kunt bereiken. Meestal krijgt u aan het einde van uw bezoek het specifieke telefoonnummer mee dat u kunt bellen.

Eigen dierenarts

Bij patiënten die verwezen zijn houden wij de eigen dierenarts altijd op de hoogte over de situatie van uw dier. Heeft u geen verwijsbrief (omdat u een afspraak heeft bij een afdeling waar een verwijsbrief niet nodig is) en wilt u toch dat wij uw dierenarts op de hoogte houden, dan kunt u dit tijdens het consult aangeven.

Klantenservice

Wij proberen u en uw huisdier zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de dierenarts/specialist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
T.a.v. Klantenservice
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
E-mail: klantenserviceUKG@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: receptieUKG@uu.nl.

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.