Een bezoek aan de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland

U bent van harte welkom met uw huisdier bij de Spoedkliniek Gezelschapsdieren Midden-Nederland. Om het bezoek goed te laten verlopen is de volgende informatie belangrijk of handig voor u om te weten.

Voorafgaand aan het bezoek

Waar vindt u ons?

U vindt de Spoedkliniek op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde, in het gebouw van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren (UKG). Uitgebreide informatie vindt u onder Contact en route.

Telefonisch contact vooraf

Wij verzoeken u altijd van te voren telefonisch contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij ons goed voorbereiden op de komst van u en uw huisdier.

Ons telefoonnummer is: 0900-2223000

U kunt ons telefonisch bereiken of bezoeken op:

  • maandag t/m donderdag van 17.00 tot 09.00 uur de volgende ochtend
  • vrijdagavond 17.00 tot maandagochtend 9.00 uur
  • Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerst: de gehele dag


Wanneer u ons belt, krijgt u een van onze paraveterinairen aan de telefoon. Deze zal de ernst van de klachten zo goed mogelijk inschatten en in overleg met u advies geven of een afspraak met u inplannen. Wij proberen op deze manier wachttijden zoveel mogelijk te beperken.

Belangrijke papieren

Als u met uw hond of kat komt, moet u het volgende meenemen:

  • een kopie van de stamboom, indien in bezit
  • het dierenpaspoort, indien in bezit
  • het inentingenboekje
  • uw geldige legitimatiebewijs


Wanneer uw huisdier reeds onder behandeling is bij uw dierenarts verzoeken wij u, indien mogelijk, informatie over de behandeling en voorgeschreven medicatie mee te nemen bij uw bezoek aan de Spoedkliniek. Deze informatie kan ons helpen zo snel en efficiënt mogelijk de spoedeisende hulp te verlenen.

Tijdens het bezoek

Bij aankomst

U kunt parkeren op de parkeerplaats direct voor de ingang. Uit de automaat bij de slagboom komt een parkeerkaart. Deze heeft u ook weer nodig om het terrein te kunnen verlaten (parkeren is gratis voor patiënteigenaren, maar vergeet niet bij vertrek de parkeerkaart door ons te laten scannen).

Vervolgens belt u aan bij de hoofdingang van de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. De deur wordt voor u geopend. U loopt dan rechtdoor naar het einde van de wachtkamer. Daar meldt u zich met uw huisdier bij de balie van de Spoedkliniek.

Wachtkamer

Daarna neemt u met uw dier plaats in de aparte wachtkamer van de Spoedkliniek. Het kan voorkomen dat er ondertussen een ander dier arriveert dat ernstiger ziek is dan uw huisdier. Soms moet u dan wat langer wachten dan gepland. Wij hopen in deze gevallen op uw begrip. Vanuit de wachtkamer wordt u opgehaald door de dierenarts of door een van de coassistenten. Samen met uw dier gaat u dan naar een van de polikliniekkamers.

Opname

Afhankelijk van de ernst van de situatie kan uw dier na behandeling meteen weer naar huis, of bij ons worden opgenomen voor verdere behandeling of observatie. De Spoedkliniek heeft een eigen verpleegafdeling, waar dieren met enige regelmaat langere tijd verblijven.

Behandelovereenkomst

Voor behandeling bij de Spoedkliniek wordt altijd een behandelovereenkomst getekend. Een exemplaar van de behandelovereenkomst is op te vragen bij de balie van de Spoedkliniek. U kunt de tekst van de behandelovereenkomst ook downloaden in pdf-formaat:


Bij aankomst in de kliniek ondertekent u de behandelovereenkomst. Voor iedere nieuwe behandeling of nieuwe patiënt wordt een nieuwe behandelovereenkomst gesloten.

Kosten

We zullen altijd proberen een schatting van de kosten te geven. Het is bij spoedeisende hulp echter soms moeilijk in te schatten wat er precies moet gebeuren. Daarom is het vooraf onmogelijk om exact de hoogte van de rekening te bepalen. Als de kosten veel hoger gaan uitvallen dan van te voren geschat, zal de dienstdoende dierenarts u hiervan op de hoogte brengen.

Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van de behandeling of bij het ophalen van uw huisdier na een opname, onderzoek of operatie. U kunt bij ons betalen via pinpas. Meer informatie rondom het betalen van de rekening kunt u vinden in de behandelovereenkomst.

Gratis Wi-Fi voor bezoekers

In de wachtkamer is gratis Wi-Fi beschikbaar. Hiervoor maakt u verbinding met het 'UU-visitor' netwerk. Na het accepteren van de voorwaarden kan er verbinding worden gemaakt met het internet.

Na het bezoek

Nazorg

Als u al eens met uw huisdier in onze kliniek bent geweest en het gaat plotseling niet goed met uw dier, is er sprake van een spoedgeval. Neemt u bij een spoedgeval altijd eerst contact op met uw eigen dierenarts. Lees meer over wat u kunt doen bij spoedgevallen.

Eigen dierenarts

Na afloop van het bezoek sturen we altijd een verslag naar uw eigen dierenarts, zodat ook deze volledig op de hoogte is.

Klantenservice

Wij proberen u en uw huisdier zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de behandelend dierenarts. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren
T.a.v. Klantenservice Spoedkliniek
Yalelaan 108, 3584 CM Utrecht
E-mail: klantenserviceUKG@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: receptieUKG@uu.nl.

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.