Een bezoek van de Ambulante Kliniek voor Paarden

Voorafgaand aan het bezoek

De AKP is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar op telefoonnummer
030 – 253 4240.

Een afspraak maken

De Ambulante Kliniek voor Paarden werkt uitsluitend op afspraak voor klanten die een paard hebben staan in de regio rond de faculteit en verschillende gemeenten rondom Utrecht.

Voor het maken van afspraken zijn wij bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 uur en 16.30 uur.

Wilt u graag met de dierenarts overleggen? Op werkdagen hebben onze dierenartsen telefonisch spreekuur tussen 8.00 uur en 9.00 uur ’s morgens .
Buiten het spreekuur wordt u te woord gestaan door een van de medewerkers van de patiëntenadministratie.

Spoedgevallen

Is er een spoedgeval en ben u klant van de Ambulante Kliniek voor Paarden, dan kunt u dag en nacht bellen naar 030 - 253 4240. Buiten kantooruren wordt u via dit nummer direct doorgeschakeld met de dienstdoende dierenarts.

Een dierenarts van de Ambulante Kliniek voor Paarden komt direct of op het afgesproken moment naar de locatie van uw paard toe.

Indien noodzakelijk, kan de dierenarts van de Ambulante Kliniek voor Paarden u verwijzen naar de Universiteitskliniek voor Paarden voor speciale zorg.

Het uitrijgebied

Het uitrijgebied van de Ambulante Kliniek voor Paarden beslaat de regio rond de faculteit Diergeneeskunde en verschillende gemeenten rondom Utrecht. Als u twijfelt of uw paard binnen onze regio valt, neem dan vrijblijvend contact met ons op via telefoonnummer 030 - 253 4240.

Uitrijgebied AKP

Staat uw paard in de regio, maar bent u (nog) geen klant, dan kunt u zich op werkdagen aanmelden van 8:00 tot 16:30 uur via 030 - 253 4240.

 

Tijdens het bezoek

Onderzoek en/of behandeladvies

Als onderdeel van de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) neemt de Ambulante Kliniek voor Paarden een deel van de opleiding van toekomstige dierenartsen voor haar rekening. Dit betekent dat de dierenarts tijdens een visite vergezeld wordt door een of meerdere coassistenten. Dit zijn studenten Diergeneeskunde in de laatste fase van hun opleiding.

De dierenarts zal, waar mogelijk, de coassistenten zoveel mogelijk betrekken bij het onderzoek en eventuele behandeling van uw paard. Dit met als doel ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk ervaring opdoen, alvorens zij afstuderen.

Na het consult volgt meestal een advies voor verdere diagnostiek en/of behandeling.

In alle gevallen geldt dat wij eerst met u of uw verzekering overleggen, voor we de definitieve behandeling of operatie uitvoeren. U kunt desgewenst een voorlopige kostenschatting krijgen.

Klinische keuringen

Om een klinische keuring op locatie goed en betrouwbaar uit te kunnen voeren hebben we het volgende nodig:

  • een vlakke, harde bodem waarop het paard in een rechte lijn kan draven
  • een harde en zachte volte
  • een donkere omgeving voor oogonderzoek
  • een windvrije ruimte om goed long/hartonderzoek te kunnen uitvoeren

Castraties

Neemt u voor meer informatie over castraties op locatie contact op met de Ambulante Kliniek voor Paarden.

Aanvullend onderzoek

Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Als onderdeel van het Universitair Diergeneeskundig Centrum Utrecht hebben wij direct toegang tot hoogwaardige laboratoria. Hierdoor kunnen wij eventuele monsters snel en deskundig laten onderzoeken.

De meeste behandelingen kunnen wij op locatie uitvoeren. Röntgenfoto’s en (pees)echo’s worden niet op locatie gemaakt. Voor dit soort diagnostische technieken maken we daarom gebruik van de voorzieningen van de Universiteitskliniek voor Paarden (UKP) in Utrecht. Uw paard blijft in dat geval onder behandeling van de AKP-dierenarts.

Verwijzing

Als behandeling of onderzoek op locatie om wat voor reden dan ook niet mogelijk is, kunt u met de AKP-paardenarts een afspraak maken op de UKP. Uw paard staat dan ook daar onder behandeling van de AKP-dierenarts.

Wanneer specialistische zorg noodzakelijk is, zullen onze paardenartsen u doorsturen naar de Universiteitskliniek voor Paarden. Daar zal een van de specialisten uw paard onderzoeken en, als dat nodig is, behandelen. Ook wanneer er sprake is van opname van uw paard bij de UKP wordt uw paard verder behandeld door een van de kliniekdierenartsen. In alle gevallen geldt dat wij eerst met u overleggen.

Lees meer over de verschillende afdelingen binnen de UKP.

Rekening

De uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bepalen de uiteindelijke kosten. Dit kan sterk variëren per aandoening. Daarom kunnen wij u vooraf alleen een globale kostenschatting geven. Deze kostenschatting is altijd een indicatie. Gedurende de onderzoeken/behandeling moet dit mogelijk bijgesteld worden. Hierover houden we u tijdens het behandelingstraject op de hoogte. Aan een kostenschatting kunt u geen rechten ontlenen. Het blijft een schatting en het is dus geen prijsafspraak.

U ontvangt de rekening na afloop van het consult.

Na het bezoek

Informatie en nazorg

Onze bevindingen en het bijbehorende behandeladvies zijn te allen tijde schriftelijk opvraagbaar. De verzekering, als u die hebt opgegeven aan ons, wordt automatisch door ons ingelicht.

Als uw eerder bezoek van ons heeft gehad en u heeft nog vragen, dan kunt u op werkdagen tussen 09:00 en 16:30 uur bellen met onze patiëntenadministratie (030 - 253 1111). Houdt u in dat geval wel het patiëntnummer bij de hand. U wordt zo nodig door een van onze dierenartsen teruggebeld.

Klantenservice

Wij proberen u en uw paard zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch niet helemaal tevreden zijn, vertel het ons dan. Wij stellen uw mening namelijk erg op prijs.

Problemen rond het kliniekbezoek kunt u allereerst bespreken met de dierenarts/specialist. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u uw op- of aanmerkingen over de gang van zaken binnen onze kliniek (met betrekking tot organisatie, communicatie, behandeling of factuur) sturen naar:

Universiteitskliniek voor Paarden
T.a.v. Klantenservice AKP
Yalelaan 112, 3584 CM Utrecht
E-mail: KlantenserviceUKP@uu.nl

Alle overige vragen of opmerkingen kunt u mailen naar: UKP@uu.nl

Uw inbreng geeft ons de mogelijkheid om samen met u een oplossing te vinden en helpt ons daarbij ook om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.